คืออะไร

posted on 01 Oct 2012 09:53 by warmheart
 
ฉันยิ้มได้.......... เมื่อพบเธอ
ฉันมีความสุข..........  เมื่ออยู่ใกล้เธอ
โลกทั้งโลก............. เป็นสีชมพู
 
เวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว  ช่วงที่มีเธอ
ไม่มีเงื่อนไขใดใดสำหรับใจฉัน  ถ้าเป็นเธอ
ฉันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้อุปสรรคมากมาย  เพียงเธอเป็นกำลังใจ
ฉันไม่สามารถค้นหาคำคำใดแทนความรู้สึกได้  เพื่อบอกอะไรบางอย่างต่อเธอ....
อีกมากมายหลายล้านคำพูด ความรู้สึกที่ปริ่มอยู่ในใจ.........อื่นอื่นอีกมากมาย
 
ฉันกล่าวคำหวานไม่เป็น
ฉันไม่กล้า...พูดอะไรเมื่อมองหน้าเธอ
ฉันกลายเป็นอะไรที่ไม่ใช่ฉัน
ฉัน..ฉัน...ฉัน..คิดถึงเธอตลอดเวลา
 
 
มันคงเป็นความรัก.........